Деканатът на Филологическия факултет определя

15 март 2014 година, 10:45

за дата на официалната промоция за абсолвенти на Филологическия факултет

Място на събитието: Спортна зала

бул. България 236

 

Последната промоция (Спортна зала, 2013)                              Предишна промоция (Концертна зала, 2010)