Синтаксис СБЕ - доц. Бъркалова

Лекциите по Синтаксис на СБЕ при доц. П. Бъркалова от  21.10.2016 г. се изместват на 02.12.2016 г. в 11. с.з.

На вниманието на студентите от 1 курс Лингвистика с ИТ

На вниманието на студентите от 1 курс Лингвистика с ИТ
 
Часовете по предмета Дигитални библиотеки при доц. д-р Милена Добрева се изместват в дните 27-29 март 2015 г. по следното разписание:
27.03., петък, от 13.30 в 11 ауд, Ректорат
28.03., събота, от 9.00 в 6 ауд, Ректорат
29.03., неделя, от 9.00 в 7 с.з., Ректорат (или 1 ауд, Химически факултет)

Важно съобщение - за студентите, които са се дипломирали през 2014 г.

На промоцията на 14.03.2015 г. няма да бъдат връчени дипломи на студенти, които не са ги подписали и не са представили пред съответния инспектор снимка и бележка от библиотеката.

Разписание, редовно обучение – Втори семестър (2014-2015)

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – 2014-2015 Втори семестър

16.II.2015 – 31.V.2015

Седмично разписание на аудиторната заетост за специалностите от редовно обучение

СЛЕДЕТЕ ЗА КОРЕКЦИИ!

При установяване на неточности в разписанието пишете на адрес ff@uni-plovdiv.bg


Образователно-квалификационна степен "Бакалавър"
Образователно-квалификационна степен "Магистър"

Промяна на дата за изпит специалност Български език и турски език - 1 курс

Изпитът по Увод в общото езикознание при доц. Борян Янев ще се проведе на 26.01.2015 г. от 13 часа в 10 семинарна зала.

Инспектор: Галя Куманова

Съобщение за студенти дипломирани през 2014 г.

До 30.01.2015 г. студентите, които са се дипломирали през 2014 г.

от специалностите: 

 • Английска филология  редовно;
 • Лингвистика с ИТ - редовно;
 • Приложна лингвистика – редовно;
 • Лингвистика и превод – ОКС магистър;
 • Превод и бизнес комуникация - ОКС магистър.

трябва да се подпишат на дипломите си при инспектор Лидия Апостолова (Ректорат, етаж 2, стая 235) и да предадат снимка и бележка от библиотеката.

 


 

В периода 12.01.2015 г. - 16.02.2015 г. студентите, които са се дипломирали през 2014 г.

от специалностите: 

 • Български език и руски език- редовно и задочно;
 • Български език и история – редовно и задочно;
 • Български език и испански език – редовно;
 • Български език и турски език – редовно;
 • Приложна лингвистика /западен език с турски език/ – редовно;
 • Руска филология – редовно и задочно.

трябва да се подпишат на дипломите си при инспектор Галя Куманова (Ректорат, етаж 2, стая 235) и да предадат снимка и бележка от библиотеката.

ЛИТ 4 курс - Бизнес умения

На 12.12.2014 г.  (петък) от 13:30 часа в 8. аудитория ще започнат занятията по Бизнес умения (преговори, управление, лидерство) за студентите от 4 курс на специалност Лингвистика с информационни технологии

Showing 7 results.
Items per Page 20
of 1