Entries with tag диплом .

Съобщение за студенти дипломирани през 2014 г.

До 30.01.2015 г. студентите, които са се дипломирали през 2014 г.

от специалностите: 

 • Английска филология  редовно;
 • Лингвистика с ИТ - редовно;
 • Приложна лингвистика – редовно;
 • Лингвистика и превод – ОКС магистър;
 • Превод и бизнес комуникация - ОКС магистър.

трябва да се подпишат на дипломите си при инспектор Лидия Апостолова (Ректорат, етаж 2, стая 235) и да предадат снимка и бележка от библиотеката.

 


 

В периода 12.01.2015 г. - 16.02.2015 г. студентите, които са се дипломирали през 2014 г.

от специалностите: 

 • Български език и руски език- редовно и задочно;
 • Български език и история – редовно и задочно;
 • Български език и испански език – редовно;
 • Български език и турски език – редовно;
 • Приложна лингвистика /западен език с турски език/ – редовно;
 • Руска филология – редовно и задочно.

трябва да се подпишат на дипломите си при инспектор Галя Куманова (Ректорат, етаж 2, стая 235) и да предадат снимка и бележка от библиотеката.

Showing 1 result.