« Back

Разписание, редовно обучение – Втори семестър (2014-2015)

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – 2014-2015 Втори семестър

16.II.2015 – 31.V.2015

Седмично разписание на аудиторната заетост за специалностите от редовно обучение

СЛЕДЕТЕ ЗА КОРЕКЦИИ!

При установяване на неточности в разписанието пишете на адрес ff@uni-plovdiv.bg


Образователно-квалификационна степен "Бакалавър"
Образователно-квалификационна степен "Магистър"
Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.