« Back

Промяна на дата за изпит специалност Български език и турски език - 1 курс

Изпитът по Увод в общото езикознание при доц. Борян Янев ще се проведе на 26.01.2015 г. от 13 часа в 10 семинарна зала.

Инспектор: Галя Куманова

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.