« Back

На вниманието на студентите от 1 курс Лингвистика с ИТ

На вниманието на студентите от 1 курс Лингвистика с ИТ
 
Часовете по предмета Дигитални библиотеки при доц. д-р Милена Добрева се изместват в дните 27-29 март 2015 г. по следното разписание:
27.03., петък, от 13.30 в 11 ауд, Ректорат
28.03., събота, от 9.00 в 6 ауд, Ректорат
29.03., неделя, от 9.00 в 7 с.з., Ректорат (или 1 ауд, Химически факултет)
Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.