Седмично разписание на аудиторната заетост по специалности.

СЛЕДЕТЕ ЗА КОРЕКЦИИ!

Ако се съмнявате в актуалността на страницата използвайте клавиш

F5: Опресняване на активния прозорец.

 

При установяване на неточности в разписанието пишете на адрес

ff@uni-plovdiv.bg

 


 

Разписание, редовно обучение – 2016-2017


Първи семестър

3.Х.2016 – 21.І.2017

 


Образователно-квалификационна степен "Бакалавър"


Образователно-квалификационна степен "Магистър"

 


 

Разписание, редовно обучение – 2015-2016


Втори семестър

15.II.2016 – 29.V.2016

 


Образователно-квалификационна степен "Бакалавър"


Образователно-квалификационна степен "Магистър"